Śląski Klaster Dizajnu – Fundacja została jego uczestnikiem

Z dniem 25 maja 2015 roku Fundacja na rzecz Inteligentnego Rozwoju stała się uczestnikiem Śląskiego Klastra Dizajnu.

Czym jest klaster?

Klastry przemysłowe to geograficzna koncentracja konkurencyjnych firm w powiązanych sektorach, związanych ze sobą gospodarczo, dzielących te same umiejętności, technologię i infrastrukturę. W klastrze, wielkie i małe przedsiębiorstwa osiągają znacznie więcej niż gdyby miały pracować same, dzięki sieci związanych przedsiębiorstw, dostawców usług, instytucji akademickich oraz producentów skoncentrowanych na tym samym obszarze. Koncentracja wspomaga tworzenie nowych przedsiębiorstw, produktów oraz nowych miejsc pracy dla wysoko wykwalifikowanych, dobrze opłacanych pracowników. Klastry stanowią o sile każdej gospodarki narodowej, regionalnej, stanowej, a nawet wielkomiejskiej, głównie w krajach gospodarczo rozwiniętych.Według Michaela Portera (The Competitive Advantage of Nations, Macmillan Press, Hampshire and London 1990)

Co jest celem Śląskiego Klastra Dizajnu?

Celem Śląskiego Klastra Dizajnu jest wzrost konkurencyjności gospodarki regionu poprzez wykorzystanie potencjału wiedzy i innowacji, jakim cechuje się obecnie design. Działania Klastra zmierzają do:

  • Ułatwienia procesu powstawania nowych produktów i usług poprzez transfer wiedzy, technologii i innowacji pomiędzy Uczestnikami Klastra.
  • Zwiększenia udziału przemysłów kreatywnych w gospodarce regionu.
  • Poprawy skuteczności promocji śląskiego designu.
  • Zwiększenia innowacyjności i konkurencyjności śląskich firm, ich produktów i usług poprzez udział nowoczesnego wzornictwa w rozwoju przedsiębiorstw.
  • Wzmocnienie sektora nauki poprzez włączenie ich bezpośrednio w sieć kooperacji biznesowych.

Klaster ma na celu poprawę innowacyjności województwa śląskiego zgodnie z priorytetami Regionalnej Strategii Innowacji poprzez m.in.:

  • ułatwienie kontaktów między sferą nauki, przedsiębiorstwami i firmami projektowymi,
  • organizację specjalistycznych szkoleń i warsztatów,
  • budowanie wzajemnych powiązań pomiędzy Członkami klastra,
  • promocję Klastra i jego uczestników na wybranych wydarzeniach w kraju i za granicą.
Mamy nadzieję, że dzięki kooperacji z Śląskim Klastrem Dizajnu i jego poszczególnymi członkami będziemy mieli okazję wykreować i realizować nowe ciekawe inicjatywy. We współpracy siła!

Dodaj komentarz