Zapytanie ofertowe nr 1/2017/RPO/I

W związku z realizacją projektu „Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, w tym opieki nad dziećmi z niepełnosprawnościami w Bajkowym Żłobku w Siemianowicach Śląskich” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego ogłaszamy zapytanie ofertowe dotyczące Usług Trenera prowadzącego zajęcia z klockami LEGO.

Termin składania ofert: nie później niż do 16.03.2017 r. do godziny 12:00.

Wszelkie szczegóły zostały zawarte w załączonym zapytaniu ofertowym nr 1/2017/RPO/I

Załączniki:

Zwracamy uwagę, że o udzielnie zamówienia mogą ubiegać się jedynie Wykonawcy, którzy wypełnioną i podpiszą formularz ofertowy, sporządzony  w języku polskim, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

Zapraszamy do składania ofert.

Wynik zapytania (dodano 17.03.2017)

W ramach przeprowadzonego Zapytania ofertowego nr 1/2017/RPO/I informuje, że najkorzystniejszą ofertę złożyła Ewelina Lazar.