Głosowanie w ramach Budżetu Obywatelskiego Katowice 2015

Od 18 do 21 września odbywa się głosowanie w ramach Budżetu Obywatelskiego Katowice 2015.  W efekcie realizacji projektu Seniorzy na Tauzenie pełni inicjatyw! Oddolne kształtowanie polityki publicznej przez seniorów z Osiedla Tysiąclecie z wykorzystaniem metodyki Design Thinking seniorzy z Osiedla wypracowali i złożyli w Urzędzie Miasta Katowic trzy wnioski:

  1. Rowerem przez 100 lecie – uruchomienie 3 stacji do automatycznego wypożyczania rowerów na osiedlu
  2. Zielony Zakątek – utworzenie skweru, który będzie pełnić funkcję wypoczynkową, rekreacyjną i integracyjną dla mieszkańców
  3. Klub Aktywnego Seniora – przygotowanie miejsca spotkań dla seniorów, w którym

logo

Dwa z nich „Rowerem przez 100 lecie (należy oddać głosy na nr L/15/9/2015)  i „Zielony Zakątek” (L/14/9/2015 ) będą podlegały głosowaniu w ramach Budżetu Obywatelskiego w Katowicach.

Wizualizacja stacji do wypożyczania rowerów - projekt Rowerem przez 100 lecie

 

Zachęcamy do głosowania na pomysły seniorów. Na Os. Tysiąclecia głosujemy 18-21 września:

  • piątek i poniedziałek od 8:00 do 19:00
  • sobota i niedziela od 9:00 do 17:00

w

  • Filii nr 14 MBP, ul. Piastów 20
  • Filii nr 25 MBP, ul. B. Chrobrego 2

Więcej informacji o głosowaniu i samym budżecie obywatelskim w Katowicach jest dostępnych na dedykowanej budżetowi stronie internetowej.

Seniorzy na Tauzenie pełni inicjatyw! Oddolne kształtowanie polityki publicznej przez seniorów z Osiedla Tysiąclecie z wykorzystaniem metodyki Design Thinking jest współfinansowany w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014 – 2020 (ASOS) – Edycja 2015

asos_logo_kolor