Ludzie

Rada Fundacji na rzecz Inteligentnego Rozwoju

Przewodniczący Rady Fundacji

DSC_0036ŁUKASZ SZCZĘSNY – doradza firmom w kreowaniu i doskonaleniu produktów i usług przy wykorzystaniu procesu design thinking (skoncentrowanego na odbiorcy/użytkowniku), pomaga w budowaniu efektywnych i kreatywnych zespołów oraz wspiera w przygotowywaniu ciekawych prezentacji multimedialnych. Jednocześnie prowadzi szkolenia z wykorzystania narzędzi procesu design thinking, zarządzania zespołami, projektowania prezentacji multimedialnych, w tym z obsługi programu Prezi oraz z tematu grywalizacji.

Przez ponad 8 lat pracował w obszarach związanych z realizacją projektów finansowanych z Unii Europejskiej. Ponadto w tym czasie przez 4 lata kierował zespołem, z którym realizował interesujące przedsięwzięcia i organizował ciekawe wydarzenia. Przez parę lat pracował również jako wolontariusz w klubie młodzieżowym. Obecnie w ramach swoich obowiązków zawodowych zajmuje się inicjowaniem współpracy na linii uczelnia-biznes.

Przygotowując się do roli szkoleniowca ukończył dwie Szkoły Trenerów; na poziomie podstawowym i zaawansowanym. Ponadto uczestniczył w wielu szkoleniach, z których najważniejsze to te, po których uzyskał certyfikat zarządzania projektami PRINCE2 Foundation i IPMA D. Brał również udział w intensywnym kursie projektowania usług w ramach projektu Design Silesia, który dodatkowo kończył się wyjazdem do Cardiff i warsztatami prowadzonymi przez The National Centre for Product Design & Development Research.

Zarząd Fundacji na rzecz Inteligentnego Rozwoju

Prezes Zarządu Fundacji

MGMATEUSZ GÓRA –  posiada bogate doświadczenie m.in. w pozyskiwaniu środków z Unii Europejskiej, tworzeniu projektów, wniosków aplikacyjnych, biznesplanów, ocenie wniosków (wpis do centralnej bazy ekspertów przy Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju w obszarach: adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw, edukacja) oraz zarządzaniu, ewaluacji i rozliczaniu projektów. Dodatkowo posiada szeroką wiedzę z zakresu przedsiębiorczości (w tym akademickiej), transferu wiedzy, innowacji, roli i funkcjonowania Instytucji Otoczenia Biznesu, promocji (w tym m.in. tworzenia portali i filmów promujących różne idee) oraz źródeł finansowania. Aktywny przedsiębiorca, ekspert, doradca, szkoleniowiec, dydaktyk (współpraca z m.in. Politechniką Śląską, Wyższą Szkołą Bankową w Poznaniu, Górnośląską Wyższą Szkołą Handlową im. Wojciecha Korfantego) oraz początkujący coach.

W latach 2011 – 2014 związany z Parkiem Naukowo-Technologicznym TECHNOPARK GLIWICE Sp. z o.o, m. in. jako koordynator projektów w obszarze innowacji, obserwatoriów specjalistycznych i przedsiębiorczości akademickiej. W latach 2011-2013 brał czynny udział w pracach nad Regionalną Strategii Innowacji Województwa Śląskiego 2013-2020 oraz jej modelem wdrożeniowym. Uprzednio pracował jako koordynator zespołu w Wydziale Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (2007-2010) oraz jako koordynator projektów w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu (2010-2011). Dodatkowo ukończył studia podyplomowe z zakresu: Zarządzania projektami europejskimi (Akademia Ekonomiczna w Katowicach), Brokerzy Sieci (Politechnika Śląska) oraz liczne specjalistyczne szkolenia i kursy (m.in.: kurs trenerski – profesjonalnego trenera organizacji, kurs coacha). Posiada m.in. certyfikaty: Coaching Fundamentals Certificate, ITIL® Foundation Certificate in IT Service ManagementAutor artykułów w obszarze innowacji, przedsiębiorczości i zarządzania.

Pasjonat użyteczności ICT w życiu codziennym.

Więcej informacji Linkedin

Wolontariusze Fundacji na rzecz Inteligentnego Rozwoju

Kasia Bargieł

KATARZYNA BARGIEŁ– absolwentka pracowni Projektowania Komunikacji Społecznej na Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. W pracy dyplomowej podjęła temat projektowania społecznego przy pomocy metodologii design thinking. Uczestniczyła w takich projektów jak: „Design w terenie – Bytom Bobrek” czy „Kurs projektowania usług”. Została wyróżniona w konkursie „Grywalizacja. Zrób to sam” oraz uczestniczyła w wystawie absolwentów ASP „dizajn jest dla ciebie” podczas Silesia Bazaar. Zgadza się ze stwierdzeniem „Design jest dla ludzi” i dąży do tego by w każdym projekcie w centrum stawiać użytkownika jako eksperta.

Po ukończeniu studiów skupia się na rozwijaniu własnej pracowni projektowej. W której między innymi pracuje nad własną kolekcją mebli. Ciągle szukająca niestandardowych rozwiązań. Zafascynowana Azją i nurkowaniem. Marzy o tym by zwiedzić kiedyś cały świat.

Dodaj komentarz