Przyszłościowe technologie szansą na stabilną i pełnowartościową pracę dla absolwentów i studentów studiów niestacjonarnych Politechniki Śląskiej

Fundacja na Rzecz Inteligentnego Rozwoju jest partnerem w projekcie Przyszłościowe technologie szansą na stabilną i pełnowartościową pracę dla absolwentów i studentów studiów niestacjonarnych Politechniki Śląskiej, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 1.2.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Głównym celem projektu „Przyszłościowe technologie szansą na stabilną i pełnowartościową pracę dla absolwentów i studentów studiów niestacjonarnych Politechniki Śląskiej” jest uzyskanie przez 60 osób w wieku 19-29 lat zamieszkujących woj. śląskie będących absolwentami (studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych) lub studentami/studentkami studiów niestacjonarnych Politechniki Śląskiej kwalifikacji po opuszczeniu programu. Cel zostanie osiągnięty poprzez zaoferowanie Uczestnikom m.in.:

  • możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego poprzez 3-miesięczne staże w przedsiębiorstwach z woj. śląskiego (wraz z otrzymaniem co miesięcznego wynagrodzenia stażowego),
  • indywidualne wsparcie doradcy zawodowego,
  • wsparcie coacha,
  • udział w szkoleniach/warsztatach przystosowujących do odbycia stażu (wraz z otrzymaniem wynagrodzenia szkoleniowego),
  • udział w szkoleniach specjalistycznych (wraz z certyfikacją).

Do udziału w projekcie zapraszamy również przedsiębiorstwa zainteresowane przyjęciem stażysty na okres 3 miesięcy w roku 2018 lub 2019 – dodatkowo gwarantujemy co miesięczne wynagrodzenie Opiekuna stażu, pokrycie kosztów związanych z przyjęciem stażysty tj. szkolenie BHP, badania lekarskie, zakup odzieży ochronnej i ubezpieczenie NNW.

Projekt realizowany od 01.05.2018 do 31.08.2019 r.

Lider projektu: Park Naukowo-Technologiczny „Technopark Gliwice” Sp. z o.o.
Miejsce realizacji projektu: Konarskiego 18c, 44-100 Gliwice
Partner projektu: Fundacja na Rzecz Inteligentnego Rozwoju

Łączna wartość projektu: 940 429,90 PLN
Łączna wartość dofinansowania: 892 823,96 PLN

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie  Parku Naukowo-Technologicznego „Technopark Gliwice”