FIO – Śląskie Lokalnie 2015 wspiera nasz rozwój

 

Fundacja na Rzecz Inteligentnego Rozwoju podpisała 6 lipca 2015 roku umowę na realizację projektu Rozwój Fundacji na Rzecz Inteligentnego Rozwoju w ramach FIO – Śląskie Lokalnie 2015.

Program „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – Śląskie Lokalnie” to program grantowy realizowany przez Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS oraz Fundusz Lokalny RAMŻA zlecony im w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Program jest skierowany do młodych organizacji i grup nieformalnych, dotację można przeznaczyć na dofinansowanie dwóch rodzajów projektów:

  1. na realizację projektu w dowolnej ze sfer pożytku publicznego, tj. w sferze:
  1. na rozwój młodej organizacji pozarządowej lub innego podmiotu uprawnionego do wnioskowania (zgodnie z definicją określoną w punkcie II.1. Regulaminu) zarejestrowanego na terenie woj. śląskiego poprzez:

Wszystkie projekty realizowane dzięki dotacjom muszą zmierzać do osiągnięcia celu głównego i celów szczegółowych „Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020”. Cel główny: zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne, natomiast cele szczegółowe:

  1. Zwiększenie ilości inicjatyw oddolnych.
  2. Wzrost liczby obywateli angażujących się w działania organizacji pozarządowych i inicjatywy lokalne.
  3. Wzrost partycypacji obywateli w sprawach publicznych.
  4. Wzmocnienie potencjału III sektora.

Więcej informacji o programie na jego stronie internetowej.

Planujemy poprzez realizację projektu „Rozwój Fundacji na Rzecz Inteligentnego Rozwoju” w ramach FIO – Śląskie Lokalnie 2015 wzmocnić do 31 sierpnia 2015 roku potencjał instytucjonalny Fundacji, co ma dać solidne podwaliny do kolejnych naszych działań merytorycznych w obszarze działalności Fundacji. Więcej informacji o projekcie już niebawem na  jego podstronie internetowej.

logotypy_fio_z_podpisem