Kontakt

Fundacja na rzecz Inteligentnego Rozwoju

emailkontakt@fundacjair.pl
Numer KRS: 0000531419
Numer NIP: 6252452733
REGON: 360102010
Konto: 12 1050 1360 1000 0090 3049 2863 (ING Bank Śląski S.A.)
adres: ul. Sierżanta Grzegorza Załogi 16/9, 42-500 Będzin

biuro:  ul. Jarzębinowa 6A, 42-500 Będzin

Formularz kontaktowy