Inkubator przedsiębiorczości – szansą na skuteczną rewitalizację w Gliwicach

Fundacja na Rzecz Inteligentnego Rozwoju jest partnerem w projekcie Inkubator przedsiębiorczości – szansą na skuteczną rewitalizację w Gliwicach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cel projektu

Celem głównym projektu jest utworzenie 14 miejsc pracy poprzez przekazanie środków na podjęcie działalności gospodarczej wraz z udzieleniem wsparcia towarzyszącego.
W ramach projektu Wnioskodawca utworzy 14 miejsc pracy (8K) poprzez przekazanie środków na podjęcie działalności gospodarczej wraz z udzieleniem wsparcia towarzyszącego, co jest zgodne z przewidzianym do realizacji typami operacji dla
PODDZIAŁANIA 7.3.1 tj.
– Bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
– Wsparcie doradczo-szkoleniowe dla osób planujących rozpoczęcie działalności.
– Wsparcie pomostowe.

Projekt realizowany od 01.08.2018 do 31.03.2020 r.
Miejsce realizacji projektu:  Park Naukowo-Technologiczny „Technopark Gliwice” Sp. z o.o., Konarskiego 18c, 44-100 Gliwice

Lider projektu:  Park Naukowo-Technologiczny „Technopark Gliwice” Sp. z o.o., Konarskiego 18c, 44-100 Gliwice

Partner projektu: Fundacja na Rzecz Inteligentnego Rozwoju

Dla kogo:
Osoby powyżej 30 roku życia (od dnia 30 urodzin), mieszkające na obszarze rewitalizacji w Gliwicach planujące rozpocząć działalność gospodarczą tj. osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo należące co najmniej do jednej z poniższych, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy grup:
– osoby powyżej 50 roku życia;
– kobiety (w szczególności powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka);
– osoby z niepełnosprawnościami;
– osoby długotrwale bezrobotne;
– osoby o niskich kwalifikacjach.

Wsparcie:
– Bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości do 25 324,14 zł.
– Wsparcie doradczo-szkoleniowe dla osób planujących rozpoczęcie działalności.
– Wsparcie pomostowe przez okres 12 miesięcy do 2 100,00 zł/miesiąc.

Łączna wartość dofinansowania: 963 226,22 PLN

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie  Parku Naukowo-Technologicznego „Technopark Gliwice”