Konferencja podsumowująca projekt

Konferencję podsumowującą projekt Seniorzy na Tauzenie pełni inicjatyw!

Mamy przyjemność zaprosić Państwa na bezpłatną konferencję poświęconą podsumowaniu projektu: Seniorzy na Tauzenie pełni inicjatyw! Oddolne kształtowanie polityki publicznej przez seniorów z Osiedla Tysiąclecie z wykorzystaniem metodyki Design Thinking. Podczas spotkania zaprezentowane zostaną wyniki projektu, który zakładał wsparcie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Katowicach w 2015 r. poprzez zwiększenie aktywności seniorów z Osiedla Tysiąclecia w życiu społecznym i publicznym. Zachęcamy do zapoznania się z programem konferencji. Spotkanie będzie również dobrą okazją do dyskusji o wykorzystaniu metodyki Design Thinking przy tworzeniu projektów zgłaszanych do budżetu obywatelskiego, jak i samym budżecie i jego roli.

Program konferencji

16.00 – 16.10 Otwarcie konferencji i powitanie gości
16.10 – 16.25 Omówienie założeń Budżetu Obywatelskiego Katowice 2016
16.25 – 16.40 Założenia, przebieg i efekty projektu Seniorzy na Tauzenie pełni inicjatyw! Oddolne kształtowanie polityki publicznej przez seniorów z Osiedla Tysiąclecie z wykorzystaniem metodyki Design Thinking
16.40 – 16.50 Wykorzystanie metodyki design Thinking przy tworzeniu projektów do budżetu obywatelskiego
16.50 – 17.05 Idea partycypacji mieszkańców
17.05 – 17.15 Rekomendacje na przyszłość
17.15 – 17.30 Dyskusja
17.30 Posiłek i nieformalne dyskusje

Termin i miejsce: 27 października 2015 r., godzina: 16:00, Restauracja Mieszko w Katowicach, ul. Ułańska 12 (I piętro)

Prosimy o potwierdzenie swojego przybycia do 23 października 2015 r. drogą e-mailowo:kontakt@fundacjair.pl lub telefonicznie: 603 216 580.

Konferencja podsumowująca projekt i cały projekt są współfinansowane w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014 – 2020 (ASOS) – Edycja 2015

asos_logo_kolor