Etap III

W efekcie realizacji projektu Seniorzy na Tauzenie pełni inicjatyw! Oddolne kształtowanie polityki publicznej przez seniorów z Osiedla Tysiąclecie z wykorzystaniem metodyki Design Thinking wypracowano i złożono w Urzędzie Miasta Katowic trzy wnioski:

  1. Rowerem przez 100 lecie – uruchomienie 3 stacji do automatycznego wypożyczania rowerów na osiedlu
  2. Zielony Zakątek – utworzenie skweru, który będzie pełnić funkcję wypoczynkową, rekreacyjną i integracyjną dla mieszkańców
  3. Klub Aktywnego Seniora – przygotowanie miejsca spotkań dla seniorów, w którym

Dwa z nich „Rowerem przez 100 lecie i „Zielony Zakątek” będą podlegały głosowaniu w dniach 18-21 września 2015 ramach Budżetu Obywatelskiego w Katowicach.

Celem III etapu projektu – cyklu spotkań animacyjnych – jest wsparcie grupy seniorów w promocji wcześniej stworzonych i złożonych  projektów dla budżetu obywatelskiego.

Wybór projektów do zrealizowania w ramach budżetu obywatelskiego odbywa się poprzez głosowanie. Wybrane do realizacji są projekty o największej liczbie głosów z tym, że ilość
wybranych projektów zależy od wartości poszczególnych projektów. Działa tutaj mechanizm, że jeśli projekt na drugim miejscu nie może być zrealizowany bo jego wartość przekracza pulę środków do wydania gdyż na pierwszy na liście projekt przeznaczono np. 80% środków, to do realizacji wybierany jest kolejny trzeci projekt na liście, i tak do wyczerpania zapasów.

asos_logo_kolor