Etap II

Prace nad Klubem Aktywnego Seniora

Seniorzy z os. Tysiąclecia w Katowicach co tydzień spotykaj, żeby wypracować założenia Klubu Aktywnego Seniora, który mógłby powstać na osiedlu. Działanie to jest częścią projektu pt. „Seniorzy na Tauzenie pełni inicjatyw! Oddolne kształtowanie polityki publicznej przez seniorów z Osiedla Tysiąclecie z wykorzystaniem metodyki Design Thinking” realizowanego przez Fundację na rzecz Inteligentnego Rozwoju.

Praca nad założeniami Klubu Aktywnego Seniora

W trakcie wiosennych spotkań seniorzy wypracowali propozycje do budżetu obywatelskiego Katowic. Jedną z nich była koncepcja stworzenia miejsca pod nazwą Klub Aktywnego Seniora. Obecnie uczestnicy projektu pracują nad bardziej szczegółowymi założeniami Klubu i poszukują formuły jego funkcjonowania. Projekty zgłoszone w ramach budżetu obywatelskiego zostaną poddane pod głosowanie mieszkańców, stąd nie ma gwarancji, że Klub zostanie sfinansowany w taki sposób. Wygenerowanie pomysłów na alternatywne sposoby jego uruchomienia to podstawa środowych spotkań. Dzięki wsparciu doświadczonych moderatorów seniorzy opracowują poszczególne elementy niezbędne do stworzenia Klubu Aktywnego Seniora. Omawiane tematy to m.in. pomieszczenie, wyposażenie, finansowanie, zakres działalności, promocja, formalne zorganizowanie i personel. Jednym z ważniejszych elementów będzie również dyskusja na temat funkcjonowania formalnych grup społecznych. Klub może bowiem przybrać formułę koła, ruchu, stowarzyszenia lub fundacji. Przeanalizowanie plusów i minusów każdego z tych rozwiązań będzie podstawą do wybrania odpowiedniej formuły w odniesieniu dla os. Tysiąclecia. Praca Fundacji polega na wydobyciu z seniorów potencjału, który może być wykorzystany do uruchomienia i funkcjonowania Klubu. W projekcie nie chodzi o działalność na rzecz osób starszych, ale o działanie wspólnie z nimi. Dodatkową wartością tego przedsięwzięcia jest większa integracja osób na co dzień mieszkających na osiedlu, ale niekoniecznie się znających. Zawsze znajdzie się czas podczas środowych spotkań, żeby przy kawie porozmawiać na luźniejsze tematy.

Dołączyć można w każdym czasie

W pracach nad wypracowaniem założeń Klubu Aktywnego Seniora mogą brać udział wszystkie osoby, które ukończyły 60 lat i mieszkają na os. Tysiąclecia w Katowicach. Spotkania odbywają się od 1 lipca do 5 sierpnia 2015 r. w każdą środę o godzinie 17.00 w „Gołębniku” w Parku Śląskim (al. Różana). Do spotykających się seniorów można dołączyć w każdym momencie – nie ma obowiązku uczestniczenia od początku w projekcie. Dodatkowe informacje można także uzyskać pod numerem telefonu 603 216 580.

Wszystkie opisane działania realizowane są w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014 – 2020 (ASOS) – Edycja 2015