Katowice Service Jam 2015

W dniach 27 lutego – 1 marca 2015 roku na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, po raz pierwszy na Śląsku został zorganizowany Katowice Service Jam 2015. Była to lokalna edycja Service Jam, wydarzenia w ramach którego w około 100 miastach na całym świecie zebrały się robocze zespoły, które wypracowywały prototypy innowacyjnych usług, odpowiadających na palące potrzeby ludzi. W Katowicach nad wyzwaniami pracowało 20 osób w 4 zespołach.

2

 

Katowice Service Jam 2015

Całość przypominała trochę muzyczne improwizacje. Kilkuosobowe zespoły od piątkowego wieczoru do niedzielnego popołudnia musiały przygotować prototyp konkretnej usługi i stworzyć film pokazujący jej funkcjonowanie.

Temat tegorocznego Global Service Jam

Uczestnicy sami zdecydowali, które pomysły i w jaki sposób chcieli uszczegółowić. Poprzedzili to badaniami w terenie i obserwacją przyszłych klientów. Podczas weekendu można było poznać narzędzia kreatywnej pracy, które wykorzystywali do przygotowania rozwiązań. W ten sposób powstały cztery prototypy usług:

Move To Smell – dodanie nowej zaskakującej funkcji do już istniejących przestrzeni w centrach miast

The Waste – An Unexpected Journey – zmienienie postaw odnośnie recyclingu

Click&roll – pomoc w poruszaniu się osób niepełnosprawnych w przestrzeni publicznej

Happy Buildday – zaskakiwanie mieszkańców w ich codziennych czynnościach takich jak chodzenie z domu do pracy

Szczegółowe opisy  usług można znaleźć pod adresem http://planet.globalservicejam.org/gsj15/jamsite/12077/projects

Mimo, że powstały bardzo ciekawe rozwiązania, to w całym wydarzeniu chodzi nie tyle o stworzenie innowacyjnych usług, co wykreowanie innowatorów. Dzięki moderowanemu procesowi, uczestnicy mieli okazję wykorzystać swoją wiedzę i doświadczenie we wspólnym tworzeniu. Były to osoby z różnych branż, m.in. projektanci, przedsiębiorcy, społecznicy, nauczyciele, urzędnicy, pracownicy wielkich korporacji, jak i mniejszych firm. Taka mieszanka utalentowanych ludzi, którzy chcą podjąć wyzwanie pozwoliła spojrzeć z różnych perspektyw na przekazany temat przewodni. Osoby, które kreatywnie pracowały przez cały weekend będą mogły podobnie działać w swojej codziennej pracy.

Katowice Service Jam 2015 zostało zorganizowane przez Fundację na rzecz Inteligentnego Rozwoju, spółkę celową Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach SPIN‑US Sp. z o.o. oraz firmę SWIFT.

Global Service Jam

Global Service Jam to spotkanie osób zainteresowanych tworzeniem usług zgodnie z podejściem opartym na myśleniu projektowym (Design Thinking). W trakcie spotkania zachęca się uczestników do eksperymentowania i innowacyjnego myślenia. Uczestnicy spotykają się bez własnego zespołu, bez pomysłu na rozwiązanie i poznają temat, który jest motywem przewodnim w projektowaniu nowego świata. Zgłębiają wybraną kwestię problemową, dla której przygotowują propozycje rozwiązań. Kwintesencją całego spotkania jest tworzenie prototypów, które w prosty sposób pokazują, jak wymyślona usługa ma funkcjonować. Jest to także okazja poznania nowych ludzi i nawiązania kontaktów, które mogą owocować po samym wydarzeniu.

Wydarzenia w ramach Global Service Jam organizowane są na arenie międzynarodowej w ten sam weekend. Wszystkie mają ten same wyjściowy temat i lokalne wyniki prac są publikowane na centralnej platformie.

Pierwszy Global Service Jam odbył się w marcu 2011 roku, kiedy to ponad 1200 uczestników z ponad 50 miast z całego świata stworzyło około 200 unikalnych usług. W 2015 roku do udziału w wydarzeniu zgłosiło się około 100 miast.