Lokalny Plan Rewitalizacji Miasta Żywca

Prezes Zarządu Fundacji na rzecz Inteligentnego Rozwoju – Mateusz Góra podczas spotkania otwierającego prace nad Lokalnym Programem Rewitalizacji dla Miasta Żywca do roku 2022 dzielił się doświadczeniami Fundacji z pracy z seniorami.

W dniu 21 grudnia 2016 r. w Urzędzie Miasta Żywca odbyło się spotkanie otwierające prace nad Lokalnym Programem Rewitalizacji dla Miasta Żywca do roku 2022.

Na wsparcie działań związanych z wdrożeniem projektu: Aktualizacja Lokalnego Planu Rewitalizacji Miasta Żywca do roku 2022 wraz z rozwojem mechanizmów partycypacji społecznej miasto Żywiec uzyskało środki z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Podczas spotkania zaprezentowano nowe podejście do procesów rewitalizacyjnych, zgodne z wymogami ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. 2015 poz. 1777), ukierunkowane na rozwiązywanie problemów społecznych, a nie jak dotychczas na rewitalizację obszarów poprzemysłowych.

Prezes Zarządu Fundacji na rzecz Inteligentnego Rozwoju – Mateusz Góra przedstawił ciekawe przykłady dobrych praktyk, dotyczące działań partycypacyjnych, angażujących mieszkańców, przedsiębiorców czy też organizacje pozarządowe.

 

Spotkanie otwierające prace nad Lokalnym Programem Rewitalizacji dla Miasta Żywca do roku 2022 (zdjęcie pochodzi ze strony internetowej http://www.zywiec.pl/rozpoczynaja-sie-prace-nad-lokalnym-planem-rewitalizacji-miasta-zywca,1153,akt.html)
Spotkanie otwierające prace nad Lokalnym Programem Rewitalizacji dla Miasta Żywca do roku 2022 (zdjęcie pochodzi ze strony internetowej http://www.zywiec.pl/rozpoczynaja-sie-prace-nad-lokalnym-planem-rewitalizacji-miasta-zywca,1153,akt.html)

Informacja Lokalny Plan Rewitalizacji Miasta Żywca została przygotowana na podstawie informacji zamieszczonej na oficjalnym serwisie Miasta Żywca.