Rekrutacja na Design Thinking Week 2015

Logo_DTW_15

Rekrutacja zakończona.

Ważne: Uczestnicy są zobowiązani do udziału w całych warsztatach, w ciągu dwóch dni. Przed zapisaniem się upewnij się czy możesz wziąć udział w obu pełnych dniach.

Informacja o wynikach rekrutacji  zostanie przesłana mailowo do 30 października 2015 roku.

Warsztaty odbędą się 4 i 5 listopada 2015 r. Szczegółowe informacje o warsztatach i ich program. Miejsce: Centrum Edukacji i Biznesu Nowe Gliwice (ul. Bojkowska 37, budynek 4 piętro III). Grupa docelowa: Wszyscy zainteresowani poznaniem metodyki Design Thinking lub tworzeniem i rozwojem produktów nakierowanych na potrzeby ich użytkowników.

Plakat Design Thinking Week 2015 Gliwice

Organizatorzy wydarzenia w Gliwicach: Fundacja na rzecz Inteligentnego Rozwoju, SPIN-US Sp. z o.o. (spółka celowa do komercjalizacji wiedzy Uniwersytetu Śląskiego), Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. Partnerem merytorycznym wydarzenia jest Klaster MEDSILESIA. Wydarzenie odbywa się w ramach ogólnopolskiego Design Thinking Week 2015.

Rekrutacja na Design Thinking Week 2015