Zapraszamy na DESIGN THINKING WEEK 2017 w Katowicach

Rozpoczęła się rekrutacja na Design Thinking Week 2017 w Katowicach, czyli dwudniowe bezpłatne warsztaty DESIGN THINKING WEEK 2017 KATOWICE. Kreatywne projektowanie metodą Design Thinking produktów dla użytkowników.

W Katowicach 9 i 10 maja 2017 r. odbędą się dwudniowe bezpłatne warsztaty DESIGN THINKING WEEK 2017 KATOWICE. Kreatywne projektowanie metodą Design Thinking produktów dla użytkowników w ramach Design Thinking Week 2017, ogólnopolskiego festiwalu myślenia projektowego opartego na pracy warsztatowej, który będzie miał miejsce w 12 różnych miastach Polski w dniach od 8 do 14 maja 2017 r. Podczas warsztatów interdyscyplinarne zespoły podejmą próbę rozwiązania wybranych problemów społeczności lokalnych i w praktyce poznają podstawy Design Thinking.

Grupa docelowa: Wszyscy zainteresowani poznaniem metodyki Design Thinking lub tworzeniem i rozwojem produktów nakierowanych na potrzeby ich użytkowników.

Szczegółowe informacje o warsztatach i ich programFormularz rekrutacyjny jest dostępny do 3 maja 2017. Zachęcamy do szybkiej rejestracji – liczba miejsc ograniczona.

Organizatorzy wydarzenia w Katowicach: Fundacja na rzecz Inteligentnego Rozwoju oraz Koło Naukowe Zarządzania MENEDŻER.

Zapraszamy
na DESIGN THINKING WEEK 2015 w Gliwicach