Zapraszamy na DESIGN THINKING WEEK 2015 w Gliwicach

Rozpoczęła się rekrutacja na Design Thinking Week 2015 w Gliwicach, czyli dwudniowe bezpłatne warsztaty DESIGN THINKING WEEK GLIWICE. Kreatywne projektowanie metodą Design Thinking produktów dla pacjentów

W Gliwicach 4 i 5 listopada 2015 r. odbędą się dwudniowe bezpłatne warsztaty DESIGN THINKING WEEK GLIWICE. Kreatywne projektowanie metodą Design Thinking produktów dla pacjentów w ramach Design Thinking Week 2015, ogólnopolskiego festiwalu myślenia projektowego opartego na pracy warsztatowej, który będzie miał miejsce w 13 różnych miastach Polski w dniach od 2 do 8 listopada 2015 r. Podczas warsztatów interdyscyplinarne zespoły podejmą próbę rozwiązania wybranych problemów społeczności lokalnych i w praktyce poznają podstawy Design Thinking.

W Gliwicach uczestnicy zmierzą się z wyzwaniem w zakresie efektywnego wykorzystania dorobku inżynierii medycznej dla społeczeństwa oraz projektowania produktów medycznych z perspektywy ich odbiorców, czyli pacjentów. Grupa docelowa: Wszyscy zainteresowani poznaniem metodyki Design Thinking lub tworzeniem i rozwojem produktów nakierowanych na potrzeby ich użytkowników.

Szczegółowe informacje o warsztatach i ich programFormularz rekrutacyjny jest dostępny do 28 października 2015. Zachęcamy do szybkiej rejestracji – liczba miejsc ograniczona.

Plakat Design Thinking Week 2015 Gliwice

Organizatorzy wydarzenia w Gliwicach: Fundacja na rzecz Inteligentnego Rozwoju, SPIN-US Sp. z o.o. (spółka celowa do komercjalizacji wiedzy Uniwersytetu Śląskiego), Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. Partnerem merytorycznym wydarzenia jest Klaster MEDSILESIA. Wydarzenie odbywa się w ramach ogólnopolskiego Design Thinking Week 2015.

Zapraszamy na DESIGN THINKING WEEK 2015 w Gliwicach