Rozpoczęła się rekrutacja do projektu Seniorzy na Tauzenie pełni inicjatyw!

Zapraszamy  seniorów (osoby w wieku 60+) związanych z Osiedlem Tysiąclecia w Katowicach do udziału w projekcie Seniorzy na Tauzenie pełni inicjatyw! Oddolne kształtowanie polityki publicznej przez seniorów z Osiedla Tysiąclecie z wykorzystaniem metodyki Design Thinking, który jest współfinansowany w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014 – 2020 (ASOS) – Edycja 2015

Głównym celem projektu Seniorzy na Tauzenie pełni inicjatyw! jest rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Katowicach w 2015 r. poprzez zwiększenie aktywności seniorów z Osiedla Tysiąclecia w życiu społecznym i publicznym.

  • Cel zostanie osiągnięty poprzez zebranie grupy 15 seniorów (osoby 60+) związanych z Osiedlem Tysiąclecia w Katowicach, przeprowadzenie cyklu warsztatów (kwiecień/maj 2015) dla tej grupy z wykorzystaniem metody Design Thinking, w trakcie których seniorzy przygotują 3 projekty dla budżetu obywatelskiego dla dzielnicy Osiedle Tysiąclecia w Katowicach. Projekty te zostaną oficjalnie złożone do dnia 15 maja 2015 roku w celu ich realizacji.
  • Następnie niniejsze zadanie przewiduje wsparcie seniorów w działaniach na rzecz promowania złożonych projektów budżetu obywatelskiego w celu zmaksymalizowania szans na ich realizację.
  • Dodatkowo w ramach zadania powyższa grupa zostanie przeszkolona z tematyki funkcjonowania formalnych grup społecznych (koła, ruchy, stowarzyszenia, fundacje, itp). Na szkoleniach przedstawione zostaną zasady funkcjonowania tego typu podmiotów. W wyniku wszystkich powyższych działań utworzona zostanie formalna grupa społeczna skupiająca seniorów nastawiona na realizację lokalnych
    inicjatyw.
  • Projekt obejmuje również upowszechnienie zdobytych doświadczeń.

Termin realizacji: 01.03.2015 do 31.10.2015.

Aktualnie trwa rekrutacja do projektu Seniorzy na Tauzenie pełni inicjatyw! Zainteresowane osoby udziałem w projekcie zapraszamy do wypełnienia poniższego zgłoszenia:

Pierwsze spotkanie odbędzie 27.04.2015 o 17.00 w „Gołębniku” przy alei Różanej 6 (okrągły budynek przy Parkingu w pobliżu restauracji Róża, niedaleko Dyrekcji) w Parku Śląskim (kiedyś WPKiW). W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego (nr 603 216 580) lub mailowego kontakt@fundacjair.pl

Więcej informacji o projekcie jest dostępnych na stronie projektu.

ulotka_internet 2 strony

Dodaj komentarz