Podsumowanie Design Thinking Week Katowice 2018

W dniach 13-14 listopada 2018 r. na Uniwersytecie Ekonomicznymw Katowicach odbyły się praktyczne warsztaty z projektowania produktów i usług.

Podsumowanie Design Thinking Week Katowice 2018

W 2018 roku Fundacja po raz kolejny włączyła się w ogólnopolski festiwal pod nazwą Design Thinking Week. Uczestnicy katowickiej edycji podjęli wyzwanie „Jak możemy tworzyć i pogłębiać więzi społeczne mieszkańców dużych blokowisk?”. Poszukując rozwiązań, osoby biorące udział w warsztatach w praktyczny sposób poznawali poszczególne etapy procesu design thinking oraz uczyli się wykorzystywać konkretne narzędzia. W tym roku ponadto skupiliśmy się na wzmocnieniu i profesjonalizacji takich umiejętności zawodowych jak empatia,stanowiąca trzon idei festiwalu, oraz współpraca. Uczestnicy mieli okazję m.in.pracować w interdyscyplinarnych zespołach oraz przeprowadzić badania na terenie os. Gwiazdy w Katowicach. Efektem dwudniowej pracy były trzy rozwiązania przygotowane w odpowiedzi na postawione wyzwanie oraz nowe kompetencje zdobyte przez uczestników.

Warsztaty zostały zorganizowane przez Fundacjęna rzecz Inteligentnego Rozwoju, przy współpracy KołaNaukowego Zarządzania MENEDŻER, które działa Uniwersytecie Ekonomicznym oraz zmerytorycznym wsparciem firmy TENKA