Design Thinking MeetUp Katowice #2

Design Thinking MeetUp Katowice #2 zapraszamy!

Design Thinking MeetUp Katowice #2 to luźne spotkanie 17 luty 2016 r. o godzinie 17.00 w Strefie Centralnej z dyskusjami oczywiście o Design Thinking, czyli metodzie projektowania innowacyjnych produktów i usług

Co to jest Design Thinking MeetUp Katowice?

Design Thinking MeetUp Katowice to nieformalne, wieczorne spotkanie ludzi, którzy interesują się tworzeniem innowacyjnych produktów i usług. W trakcie całego wieczoru można posłuchać inspirujących wykładów, poznać nowe narzędzia pracy zespołowej nad pomysłami i podyskutować z innymi uczestnikami o swoich wyzwaniach czy pomysłach. Całość jest prowadzona w luźnej atmosferze w lokalu Strefa Centralna przy pl. Sejmu Śląskiego 2.

Ideą całej inicjatywy jest stworzenie społeczności, której członkowie będą się wzajemnie wspierać w pogłębianiu swojej wiedzy na temat kreatywnych metod tworzenia nowych produktów i usług. Sami uczestnicy będą mieli wpływ, w którym kierunku wydarzenie to będzie ewoluowało. Koordynacją zajmują się osoby skupione wokół Fundacji na rzecz Inteligentnego Rozwoju.

Co się wydarzy podczas najbliższego spotkania?

Zgodnie z programem, 17 lutego 2016 r. o godzinie 17.00 rozpocznie się drugie spotkanie w ramach Design Thinking MeetUp Katowice. Podczas tego wydarzenia wystąpi Justyna Kucharczyk oraz Agata Magdalena Nowak. Uczestnicy będą mogli posłuchać dwóch ciekawych wykładów i podyskutować z prelegentkami.

W kolejnej części spotkania scena będzie należała do samych uczestników. W formule Pecha Kucha będą oni mieli okazję wystąpić z 5-minutową prezentacją, w której automatycznie co 20 sekund będzie zmieniał się slajd. Będzie to okazja to pokazania informacji o swoim projekcie lub produkcie, poszukania osób do współpracy lub po prostu opowiedzenia o swojej pasji.

Pod koniec spotkania będzie okazja do lepszego poznania się nawzajem. Rozpocznie się dyskusja przy stolikach na tematy, które uczestnicy chcieliby omówić. Niektóre będą nawiązywać do wystąpień z pierwszej części, inne do możliwości, jakie daje metoda Design Thinking, a jeszcze inne zostaną uszczegółowione podczas samego Design Thinking MeetUp Katowice #2.

Gdzie można znaleźć szczegółowe informacje o Design Thinking MeetUp Katowice #2?

Stworzylismy profil Design Thinking MeetUp Katowice na portalu Facebook, który można znaleźć pod adresem www.facebook.com/dtmeetup 

Kto będzie uczestniczyć?

Każdy jest mile widziany – projektanci usług, architekci, doktoranci, nauczyciele i naukowcy, ludzie biznesu, artyści, studenci, matki… Każdy może dołączyć do tego wydarzenia – uważamy, że im większa różnorodność, tym bardziej ciekawe dyskusje. Udział w wydarzeniu cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Podczas pierwszej edycji, w której uczestniczyło ok. 50 osób, bezpłatne wejściówki rozeszły się błyskawicznie.

Jakie jest zainteresowanie drugą edycja?

Po utworzeniu wydarzenia informującego o drugim spotkaniu Design Thinking MeetUp Katowice, w ciągu 24 godzin ponad 400 osób z całej Polski je obserwowało, a link do niego zobaczyło ponad 20 tys. osób. Po 72 godzina liczby te wyglądały następująco: 550 osób obserwujących i 41 tys., które zobaczyło link do wydarzenia.

Czym jest metodyka Design Thinking?

Design Thinking to proces, który łączy w sobie kreatywność i innowacyjność, skupiając się na potrzebach przyszłych użytkowników. Powstaje w ten sposób praktyczne rozwiązanie, które jest atrakcyjne, bo skoncentrowane na człowieku. Sam proces Design Thinking porządkuje w kolejnych krokach narzędzia, które można wykorzystać do stworzenia innowacyjnych usług. Kroki te to: określ, definiuj, kreuj, prototypuj, testuj, wdrażaj.

Proces dT

Kto organizuje to wydarzenie?

Design Thinking MeetUp Katowice #2 zorganizują osoby skupione wokół Fundacji na rzecz Inteligentnego Rozwoju. Organizacja ta przez ostatni rok realizowała różnorodne działania, które miały na celu wypromować oraz przekazać wiedzę o wykorzystaniu procesu Design Thinking w tworzeniu innowacyjnych rozwiązań. Przedsięwzięcia, które warto wymienić to:

  • Katowice Service Jam 2015 – trzydniowe warsztaty, w ramach których uczestnicy przygotowywali rozwiązania wpisujące się w wspólny temat przewodni podany dla podobnych wydarzeń organizowanych w tym samym czasie na całym świecie.
  • Seniorzy na Tauzenie pełni inicjatyw! Oddolne kształtowanie polityki publicznej przez seniorów z Osiedla Tysiąclecie z wykorzystaniem metodyki Design Thinking – określenie i złożenie przez  seniorów 3 projektów do budżetu obywatelskiego Katowic.
  • Design Thinking Week 2015 – dwudniowe warsztaty, w ramach których uczestnicy przygotowywali rozwiązania z obszaru medycyny.
  • Design Thinking MeetUp Katowice – wieczorne spotkanie na temat projektowania produktów i usług skoncentrowanych na użytkowniku.

Kontakt: Mateusz Góra – 603 216 580 – kontakt@fundacjair.pl | www.fundacjair.pl