Design Thinking

 
Design Thinking

Design Thinking (myślenie projektowe) zgodnie z definicją to metoda rozwiązywania problemów. Jest to proces, który łączy w sobie kreatywność i innowacyjność, skupiając się na potrzebach przyszłych użytkowników lub klientów.

Powstaje w ten sposób praktyczne rozwiązanie, które jest atrakcyjne, bo skoncentrowane na człowieku. Sam proces design thinking porządkuje w kolejnych krokach narzędzia, które można wykorzystać do stworzenia genialnych rozwiązań.

Następujące po sobie działania to:

  1. Odkryj
  2. Określ
  3. Kreuj pomysły
  4. Twórz prototypy
  5. Testuj
    Proces design thinking wg Institute of Design at Stanford (D.School)
    Proces design thinking wg Institute of Design at Stanford (D.School)

Całość poprzedzona jest określeniem wyzwania, z którym chcemy się zmierzyć oraz zbudowaniem zespołu projektowego i zorganizowaniem przestrzeni do pracy. Proces projektowy opiera się na wykorzystaniu określonych narzędzi i współpracy wewnątrz zespołu.

Charakterystyczne jest również skupienie się na obserwacji zachowań i potrzeb użytkowników i generowanie na tej podstawie pomysłów. Przeprowadzane jest także prototypownie i testowanie przyszłych rozwiązań, zanim zostaną one wdrożone.

W wyniku procesu design thinking otrzymujemy funkcjonalne usługi i produkty.

Więcej informacji o Design Thinking można znaleźć m.in. w angielskiej wersji Wikipedii oraz wielu stronach poświęconych tej metodyce pracy. Poniżej przedstawiamy linki do opisów narzędzi przydatnych podczas procesu DT na stronie www.dgswift.pl :

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi inicjatywami wykorzystujacymi Design Thinking

Jedno przemyślenie nt. „Design Thinking

Dodaj komentarz