Wszystkie wpisy, których autorem jest Łukasz Szczesny

Podsumowanie Design Thinking Week Katowice 2018

W dniach 13-14 listopada 2018 r. na Uniwersytecie Ekonomicznymw Katowicach odbyły się praktyczne warsztaty z projektowania produktów i usług.

Podsumowanie Design Thinking Week Katowice 2018

W 2018 roku Fundacja po raz kolejny włączyła się w ogólnopolski festiwal pod nazwą Design Thinking Week. Uczestnicy katowickiej edycji podjęli wyzwanie „Jak możemy tworzyć i pogłębiać więzi społeczne mieszkańców dużych blokowisk?”. Poszukując rozwiązań, osoby biorące udział w warsztatach w praktyczny sposób poznawali poszczególne etapy procesu design thinking oraz uczyli się wykorzystywać konkretne narzędzia. W tym roku ponadto skupiliśmy się na wzmocnieniu i profesjonalizacji takich umiejętności zawodowych jak empatia,stanowiąca trzon idei festiwalu, oraz współpraca. Uczestnicy mieli okazję m.in.pracować w interdyscyplinarnych zespołach oraz przeprowadzić badania na terenie os. Gwiazdy w Katowicach. Efektem dwudniowej pracy były trzy rozwiązania przygotowane w odpowiedzi na postawione wyzwanie oraz nowe kompetencje zdobyte przez uczestników.

Warsztaty zostały zorganizowane przez Fundacjęna rzecz Inteligentnego Rozwoju, przy współpracy KołaNaukowego Zarządzania MENEDŻER, które działa Uniwersytecie Ekonomicznym oraz zmerytorycznym wsparciem firmy TENKA

Role zespołowe – artykuł

Praca zespołowa to nie tylko wykorzystywanie wiedzy, umiejętności i doświadczenia poszczególnych osób, ale także dynamika, która nadaje rytm całej pracy. Cechy osobowościowe członków zespołu mogą decydować o sukcesie lub klęsce danego projektu. Zachęcamy do lektury artykułu na portalu INN Poland, którego autorem jest Łukasz Szczęsny – Przewodniczący Rady Fundacji.

Przeczytaj artykuł

Innowacje społeczne – artykuł

Na portalu INN Poland pojawił się artykuł na temat tworzenia innowacji społecznych w kontekście wicked problems – zagmatwanych problemów. Jest też o metodzie design thinking i konkursie ogłoszonym przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju na inkubację innowacji społecznych. Zachęcam do lektury. Autorem artykułu jest Łukasz Szczęsny – Przewodniczący Rady Fundacji.

Przeczytaj artykuł