Fundacja na rzecz Inteligentnego Rozwoju wygrała POLISHOPA Honeycombs Award 2016

Podczas  POLISHOPA Design Thinking Conference Bydgoszcz 2016 organizatorzy konkursu ogłosili, iż nasza Fundacja wygrała POLISHOPA Honeycombs Award 2016 w kategorii PROJEKT SPOŁECZNY za wykorzystanie metodyki design thinking w projekcie  Seniorzy na Tauzenie pełni inicjatyw! Oddolne kształtowanie polityki publicznej przez seniorów z Osiedla Tysiąclecie z wykorzystaniem metodyki Design Thinking, który zrealizowaliśmy w 2015 roku dzięki dofinansowaniu z  Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014 – 2020 (ASOS).

Dodatkowo Fundacja na rzecz Inteligentnego Rozwoju otrzymała również specjalne wyróżnienie od Kujawsko-Pomorskiego Klastra Telemedycyny INNOBRIDGE. W kategorii BIZNES  POLISHOPA Honeycombs Award 2016 otrzymał Design Thinking Poznan, w kategorii EDUKACJA – DT4U – Design Thinking Workspace

Cel konkursu POLISHOPA Honeycombs Award 2016

Celem konkursu jest promocja metodyki design thinking przez wyłonienie najlepszego Projektu związanego z edukacją, biznesem oraz projektami społecznymi zrealizowanych z wykorzystaniem metodyki design thinking, bądź jej elementów. Konkurs wyłonił laureatów w 3 kategoriach:

  • Edukacja
  • Projekt społeczny
  • Biznes

Organizator konkursu

Organizatorem konkursu było Centrum Transferu Technologii, jednostka ogólnouczelniana Uniwersytetu Technologiczno-­Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy (Al. Prof. S. Kaliskiego 7, 85­796 Bydgoszcz), realizator innowacyjnego i nowatorskiego projektu SHOPA, pierwszego w Polsce działania na taką skalę opartego na metodyce design thinking.

Bardzo dziękujemy! i teraz ze zdwojoną siłą zabieramy się do nowego projektu społecznego.