Będziemy tworzyć Klub Aktywnego Seniora na Osiedlu Tysiąclecia w Katowicach!

Fundacja na rzecz Inteligentnego Rozwoju otrzyma wsparcie z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na stworzenie Klubu Aktywnego Seniora na Osiedlu Tysiąclecia w Katowicach w ramach Rządowego Programu na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych Na Lata 2014-2020 – 4 Priorytet.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło wyniki otwartego konkursu ofert w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 edycja 2016. Na liście projektów dofinansowanych z priorytetu IV znalazł się projekt naszej Fundacji pt. Klub Aktywnego Seniora na Osiedlu Tysiąclecia w Katowicach.

Wyniki otwartego konkursu ofert w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 edycja 2016

Celem Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014–2020 (ASOS) jest poprawa jakości i poziomu życia osób starszych dla godnego starzenia się poprzez aktywność społeczną. Program ma przyczyniać się do pełniejszego korzystania z potencjału społeczno-zawodowego osób starszych, aby mogły one pełnić różne role społeczne w życiu publicznym. Ważne jest również uwzględnienie w działaniach ograniczeń wynikających z barier funkcjonalnych, na które narażone mogą być osoby starsze.

Głównym celem projektu Klub Aktywnego Seniora na Osiedlu Tysiąclecia w Katowicach jest rozwój w 2016 roku usług społecznych dla seniorów na Osiedlu Tysiąclecia w Katowicach poprzez utworzenie i prowadzenie na osiedlu Klubu Aktywnego Seniora. Utworzenie na Osiedlu Tysiąclecia „Klubu Aktywnego Seniora” jako miejsca spotkań, integracji i aktywności seniorów, przyczyni się do zrealizowania powyższego celu. 

W zeszłym roku Fundacja na rzecz Inteligentnego Rozwoju zrealizowała projekt Seniorzy na Tauzenie pełni inicjatyw! Oddolne kształtowanie polityki publicznej przez seniorów z Osiedla Tysiąclecie z wykorzystaniem metodyki Design Thinking, który był współfinansowany w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014 – 2020 (ASOS) – Edycja 2015. Nowy projekt jest wynikiem pracy seniorów w ramach poprzedniego.

logo

Niebawem (po podpisaniu umowy z MRPiPS) więcej informacji o nowym projekcie.

 

 

Informacja Będziemy tworzyć Klub Aktywnego Seniora na Osiedlu Tysiąclecia w Katowicach! została przygotowana na podstawie informacji, ze strony internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.