Odszedł od nas Kazimierz Mirkowski – społecznik, legenda osiedla Tysiąclecia.

Dotarła do nas smutna wiadomość, że w Styczniu 2016 r. zmarł Kazimierz Mirkowski.

Kazimierz Mirkowski urodził się 20 stycznia 1942 roku w Sosnowcu. Tam też skończył szkołę podstawową i średnią, następnie studia na Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Pracował w Biurze Projektów Budownictwa Ogólnego MIASTOPROJEKT Katowice. Na przełomie lat 1980/90 zaangażowany był w rozwój telewizji kablowej na osiedlu Tysiąclecia poprzez Społeczny Komitet Mieszkańców do sprawy Satelitarnej Anteny Telewizyjnej, w skrócie SKM ds. SAT, który we wrześniu 1994 r. przekształcony został w stowarzyszenie SKM ds. SAT, jako przewodniczący tego stowarzyszenia. W drugiej połowie lat 90. kierowany przez niego SKM ds. SAT kwestionował niektóre prace remontowe w budynkach na osiedlu Tysiąclecia oraz koncepcję budowy stacji paliw przy ul. Ułańskiej.  Wykluczony uchwałą Rady Nadzorczej z członkostwa za działanie na szkodę Spółdzielni i jej członków, dopiero po 6 latach odzyskał prawa korporacyjne na mocy wyroku Sądu II instancji.

W roku 2008 był jednym z organizatorów protestu przeciwko dopłatom z tytułu modernizacji budynków, a w konsekwencji zmian w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółdzielni. W czerwcu 2008 roku wybrany do Rady Nadzorczej Spółdzielni, w której do grudnia 2008 r. pełnił funkcję przewodniczącego.

Prekursor tablic informacyjnych na osiedlu z 2013 r., które miały pełnić rolę szybkiego i skutecznego informatora o bieżących sprawach dotyczących wszystkich mieszkańców osiedla Tysiąclecia. Inicjator turnieju piłkarskiego BRASIL 2014. Pod koniec 2015 r. wszedł do Rady Jednostki Pomocniczej miasta Katowice nr 9.

Pasjonat, jeden z najbardziej zasłużonych działaczy Spółdzielni „Piast” zafascynowany swoim osiedlem, choć dla niektórych kontrowersyjny. Wciąż stawiał sobie kolejne wyzwania. Identyfikował się z Tysiącleciem jako największym osiedlem mieszkaniowym w południowej Polsce, działacz niezależny, przeciwnik rozproszonych wspólnot mieszkaniowych.

Przez ponad ćwierć wieku, do ostatniego dnia życia, stawał w obronie spółdzielczości mieszkaniowej i spójności dużych osiedli mieszkaniowych. Choć często powtarzał „jestem już zmęczony”, widzieliśmy w nim kogoś niezniszczalnego, siłacza, którym zawsze będzie.

 

Pan Kazimierz Mirkowski był uczestnikiem naszego projektu Seniorzy na Tauzenie pełni inicjatyw! Oddolne kształtowanie polityki publicznej przez seniorów z Osiedla Tysiąclecie z wykorzystaniem metodyki Design Thinking,  bardzo pomógł Fundacji w jego realizacji. Często zgadzaliśmy się z Panem Kazimierzem, niekiedy mieliśmy odmienne opinie, ale zawsze imponowała nam jego niezłomność. Nie odwracał głowy, gdy widział nieprawidłowość, ale działał.

Panie Kazimierzu spróbujemy zrobić jeszcze coś ciekawego  dla Pana ukochanego osiedla…

 

Wiadomość Odszedł od nas Kazimierz Mirkowski –  społecznik, legenda osiedla Tysiąclecia powstała na podstawie informacji na stronie internetowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Piast” w Katowicach.